Gabriel Szumilas
„ Matka Jezusa  w więzieniu”

 

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła; Lubliniec, wrzesień 2020

Słowo wstępu
Wstęp Autora
Historia Maryi
Naśladować Maryję
Stolica mądrości
Objawienia Maryjne
Cudowny medalik
Cudowny medalik
Różaniec
Modlitwa z Maryją
Niepokalane poczęcie
Trójca Święta i Maryja
Samotność z Maryją
Na krawędzi pod jej obronę
Walka duchowa
Rycerstwo Niepokalanej
Legion Maryi
Królowo więźniów módl się za nami
Koniec