ANNA BOBROWICZ (ŁÓDŹ)

Fragment bajki „Małe skrzaty i wielka wyprawa”

 
 Z książki „Życzenie Królewny Korneli”– Wydawnictwo św. Macieja Apostoła; Lubliniec, marzec 2020