MARIA BEDNAREK

Maria Bednarek – urodzona na Rzeszowszczyźnie. Mieszka w Warszawie. Z zawodu pedagog i animator kultury (obecnie na emeryturze). Związana z ruchem WRSTK od lat 80. Drugą kadencję pełni funkcję sekretarza Zarządu Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (aktualnie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury). Jest także członkiem SAP Oddziału Warszawskiego II i Naszej Twórczości Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Autorka czterech tomików poezji i książki autobiograficznej: Przekora, Tylko usiąść i śpiewać, Rozczesana ziemia, Piórka na wietrze, Dziewczęta ze Starej Drogi. Współautorka książki wspomnieniowej Cecylii Szumskiej Jestem z Zamojszczyzny.
Występuje w ponad 50 publikacjach zbiorowych. Recenzuje książki, komponuje muzykę i śpiewa swoje wiersze. Część piosenek utrwaliła na płycie Pestka. Ponadto tworzy artystyczne wydmuszki, próbuje też sił w malarstwie sztalugowym. Ma udział w projekcie Korowód Sztuki (Część 7) zorganizowanym w formie on-line przez GOK w Hyżnem woj. podkarpackie. Otrzymała Podziękowanie od władz Gminy Hyżne (w formie statuetki) za kultywowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Ziemi Hyżneńskiej (2021).
Nagrodzona przez MKiDN odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2010), Brązowym Medalem MKiDN Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2017), od Prezydenta RP otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi (2021).
Kontakt: maria@bednarek.org

W nagraniu znajdują się wiersze:
– „Krzyż”,
– „Panie, dziękuję Ci”
– „Boży Refren”
pochądzące z tomiku „W Złotych Godzinach” wydanego przez Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła, Lubliniec, styczeń 2022 r.