TADEUSZ LUTEREK (CZĘSTOCHOWA)

Tadeusz Luterek – urodził się 26 sierpnia 1939 r. w Bychawie, w woj. lubelskim. Od 1947 r. mieszka w Częstochowie.
Współtwórca Grupy Literackiej „Profile” przy Politechnice Częstochowskiej.
Po dłuższej przerwie wydaje pierwszy tomik, z poezją religijną: Nie zerwę kwiatów (2010) w Wydawnictwie Zakonu Paulinów PAULIANUM na Jasnej Górze. Kolejne zbiorki publikuje w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym Regina Polonia w tym: Posłowie, pokłosie. Czyli o urodzajach
duszy (2013), 50 regularnych wierszy i wierszyków. Wiersze pozostałe (2014), Umiarkowanie, śpiewnie (2014), Zakola, wiatry zachodnie, refleksy (2015), Lirykon. Strofy wieczorne (2016), W cieniu skrzydeł czy w wiatru objęciach (2016), Słowa o późnej porze (2017) i w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu Na obraz i podobieństwo. Biblijne motywy i inspiracje.(2017).
Jest również autorem książek: Prawda wiary. Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża (2013), Regina Polonia oraz Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i ucisku (2014), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Czterdzieści i cztery rymowanki dla Adama, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec, 2020.