Maria Dziuk (Kochanowice)

Maria Dziuk, zam. Kochanowice; mąż Jerzy, dwoje dzieci i troje ukochanych wnucząt. Absolwentka WSZiA, Opole. Społeczna animatorka kultury.
Autorka książek: „Tęczowe klocki” (2014), „Ziemia kochanowicka w legendach i opowieściach” (2017), „Opowieść małej Edytki Stein” (2019) i „W przyrodzie zwierzęta żyją w zgodzie” (2020), wydanych w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła w Lublińcu.
Publikacja wierszy o miejscowościach gminy Kochanowice w albumie „Nasza Ziemia”, Kochanowice 2013.
Swoje utwory zamieściła w kilkunastu almanachach i antologiach literackich, wydanych przez lublinieckie Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, m.in. „Bóg się rodzi” (2013), „Ogrody Boga” (2014), „Santo Subito” (2014), „Piątek, trzynastego” (2015), „Matka” (2016), „W Fatimie, u Maryi” (2017), „Papież niosący nadzieję” (2018), „Nie ma nic piękniejszego niż miłość” (2019).
W książce „Nieznana lubliniecka legenda” (Lubliniec 2015) wyróżniona za legendę „Święty Jan Nepomucen i mała Edytka”. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Idźcie i naśladujcie” (Lubliniec 2017), a także w Diecezjalnym Konkursie Literackim (zarówno w dziale prozy jak i poezji) „Będę wierny Bogu aż do śmierci”, Lisowice 2021.
Jej monodram pt. „Szlachetny gest” został nagrodzony II miejscem w Wojewódzkim Konkursie PROFORMA. Przez 15 lat pisała scenariusze na „Święto Kwitnącego Różanecznika” w Pawełkach. Autorka i organizatorka Jasełek Bożonarodzeniowych. Autorka scenariuszy do przedstawień i lokalnych konkursów,także w gwarze śląskiej. Pisze również bajki, piosenki i wiersze dla dzieci.
Laureatka Gali Wolontariatu, Lubliniec 2015.

Jak gęsi nauczyciela Salamona we śnie zaatakowały


Fragment książki „(Nie)zwykłe opowieści o herbskiej ziemi”
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła – Lubliniec,
czerwiec 2021 roku.