AGNIESZKA SYSKA

 ur. w Warszawie 21 stycznia 1977 roku. Związana z Międzyrzecem Podlaskim. Pisze epigramaty, wiersze i poematy. Autorka epigramatów, midraszy, wierszy, poematów, przekładów i parafraz utworów poetyckich jej korzeni, jak również m.in. Komentarzy do Starego i Nowego Testamentu dla Karmelu p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku.
WYKSZTAŁCENIE: Magisterium na Katedrze Teologii Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Treści religijne opowieści chasydów wg. M. Bubera i D. Liftschitza (midrasz czytany przez Pisma Starego i Nowego Przymierza oraz poprzez przypowieść i literę Prawa, literę najmniejszą. Cadykowie, portrety ich święte i literackie: Elimelech z Leżajska, Izrael ben Eliezer Baal Szem Tow, Beszt, Abraham Kitower, Szneur Zalman ben Baruch, znany jako Row z Ladów, Menachem Mendel, Lewi Icchak z Berdyczowa, Jakub Icchak Horovitz, Nachman ben Symcha z Bracławia, Szalom Rokeach, Issachar Dow z Radoszyc, popularnie zwany Baalszemem, Jehudi Rabbi Jakub z Przysuchy, Menachem Mendel z Kocka, Bunam z Przysuchy, Jakub Icchak z Lublina, Icchak Meir Alter, Jehuda Arie Lejb Alter z Góry Kalwarii, Mosze ben Cwi z Ujehy, Menachem Mendel Schneersohn z Nikołajewa, Josef Icchak Schnneersohn, znany we wspólnocie pod imieniem Frierdikker Rebbe, jidysz: Poprzedni Rabi, Dow Ber z Międzyrzecza Koreckiego, zwany Wielkim Magidem, Menachem z Witebska). Praca na seminarium doktoranckim (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Listy Edyty Stein, Franciszek Ksawery Cudotwórca, Franciszek Xawery Cudotwórca. Licencjat po Wydziale Teologicznym Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela na Papieskim Wydziale Teologicznym (Sekcja pod tą samą nazwą). -Specjalizacja (Katechizacja Dzieci Specjalnej Troski. – PWT mieści się przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy dawnych Kamedułach, obok Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).
PRZYNALEŻNOŚĆ POETKI SYSKIEJ DO STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH: Należy m.in. do Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka” w Kaliszu, Instytutu Sztuki Literackiej w Warszawie (Literary Art Institute przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, Stowarzyszenia Autorów Polskich (delegowana przez władze warszawskie do Oddziału Gdańskiego). SYSKA AGNIESZKA AUTORKA DWUDZIESTU KSIĄŻEK POETYCKICH: I Krzyk przedświatów; II Jego usta mają rogi; III Śpiewała młoda prawda; IV Stworzony z prawiersza; V Wszechzdumiewało go; VI Na ogród gorejący; VII Slobodan Vukanović Świetlisty owoc; VIII Muriel Kordowicz Kąpiel w wieczornej rzece; IX Poznamy się po stopach; X Momčilo Nastasijević Matkom w krąg; XII XIII/XIV Drzewu różę kradnę (trzy księgi) raz wydanie drugie Drzewu różę kradnę II (malarstwo Edyty Dzierż z OW ZPAP) i XVI Ręką Pszczołą (wolny przekład wierszy Momčila Nastasijevicia, malarstwo Edyty Dzierż, w tomie m.in. fot. ołtarzy bursztynowych z Gdańska); XVII Krzew nam goreje (poematy biblijne); XIX Krzak z wody (poematy biblijne oraz poematy czterech jeszcze ksiąg XX Krzak Katarzyny; XXI Irysy Karmelu; XXII Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? i XXIII Gdzie jest Pan, Bóg Elizeusza? Oraz poemat cyklu „Betlejemitko, Król to dom Twój”). UDZIAŁ W PRZEKŁADACH: Przekładana na jęz. serbski, słoweński i angielski: pojedyncze wiersze tłumaczone na język słoweński (Jana Unuk), serbski (Biserka Rajčić), czarnogórski (Slobodan Milić, Vanda Vujisić), angielski (Aleksandra Niemirycz, Novica Petković, Daniel Bourne). UDZIAŁ W FESTIWALACH LITERACKICH: Gość „Dni poezji i wina”, Słowenia, Medana, 2008 („Dnevi poezije in vina”, Medana 2008.), „Ratkowiczowskich Wieczorów Poetyckich”, Czarnogóra, Białe Pole, 2010 („Ratkovićeve večeri poezije”, Bijelo Polje, Cetinje 2008.), „Międzynarodowej Kolonii Literackiej „Czortanovci – Andrevlje”, Serbia, Belgrad 2011 („Međunarodna književna kolonija Čortanovci – Andrevlje”, Beograd 2011). Umieszczona m.in. w dwóch serbskich antologiach polskiej poezji Biserki Rajčić: „Mój polski poetycki XX wiek” („Moj poljski pesnički XX vek (115 pesnika”) i „Antologia Poetów urodzonych w latach 60 – 80” („Antologija pesnika rođenih od 60. do 80. godina.”). Weszła do bośniackiej Antologii poezji: Zdravko Kecman, Miljko Šindić „Atlas Liryki Europejskiej”, Bośnia, Bania Luka, 2013 Zdravko Kecman, Miljko Šindić), „Atlas Evropske Lirike”, Banja Luka 2013.). Wspomniana w książce Łukasza Mańczyka „Biserka Rajčić. Kolaże”, Kraków 2014. Laureatka Nagrody Roku Zrzeszenia Artystycznego „ZA” w tzw. „Galerii Jednego Wiersza”, Rawka – Skierniewice 2006. Nominowana do Nagrody Poetyckiej „Silesius” za książkę „Śpiewała młoda prawda”, Wrocław 2010. UDZIAŁ W KATALOGACH O SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ JAKO AUTOR I KRYTYK SZTUKI: Artysta rzeźbiarz, Gustaw Zemła określił epigramaty Poetki „przestrzennymi”. Od 2011 roku Agnieszka Syska pisuje do katalogów o sztuce współczesnej („Jazz – synteza sztuk”, Warszawa 2011, „Symfonia – źródło inspiracji”, Warszawa 2012, „Lutosławski – źródło inspiracji”, Warszawa 2013, Iwona Ostrowska „Głowy w chmurach”, Warszawa 2014.). Od 2011 roku redaktor działu „Literatura Polska”, „Quest”, Czarnogóra, Podgorica. Od 2008 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawa. Od 2011 roku zasiada we władzach Stowarzyszenia (pełni funkcję sekretarza pomocniczego i odpowiedzialnej za kontakty miedzy Oddziałami Stowarzyszenia). W 2014 roku ponownie wchodzi w skład Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawa. Pierwsza Poetycka Droga Krzyżowa w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie (w Krajowym Duszpasterstwie Środowisk Twórczych), którą poszła, odbyła się z udziałem pisarzy polskich. Syska włączyła w to nabożeństwo Męki Pańskiej także utwory poetyckie autorów serbskich, m.in. Zlaty Kocić, czy Momčila Nastasijevicia (prowadzenie i opieka duchowa ks. prałat Aleksander Wiesław Niewęgłowski ze Zbuczyna k. Międzyrzeca Podlaskiego, członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, organizator życia duchowego rozproszonego środowiska Warszawy, honorowy strażnik Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Następnie Syska współpracowała na niwie literackiej z ks. Grzegorzem Michalczykiem, obecnym rektorem Kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie i głosem w Dialogu Chrześcijan i Żydów. UDZIAŁ W JURY KONKURSÓW POETYCKICH: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Zachodniopomorskiem w Świdwinie (organizator konkursu i dyrektor Świdwińskiego Ośrodka Kultury Marian Wiszniewski), XV Konkurs Recytacji Własnego Wiersza w CKiO w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Ogólnopolski Konkurs Poetycki (o zasięgu międzynarodowym) „O Laur Jabłoni”w Grójcu (organizator Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego).
Agnieszka Syska jest autorką etiud poetyckich, kolaży i videoklipów o życiu duchowym świętych maronitów libańskich m.in. Jusufa Antuna Machloufa (Szarbel), Rebeki Chobok Ar-Rajes (Rafka). Od 2020 roku współpracuje ze Studiem Nagrań Wydawnictwa Świętego Macieja w [polskim] Lublińcu, w osobie Cezarego Papaja (lektor).
WYKŁADY I ĆWICZENIA: Prowadziła wykłady i ćwiczenia ze studentami m.in. w Warszawskiej Szkole Pisania przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, a także w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katedry Współczesnego Języka Polskiego jako obcego (Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców). ​