• Uncategorized

    agnieszka syska

    AGNIESZKA SYSKA Ur. w Warszawie 21 stycznia 1977 roku. Związana z Międzyrzecem Podlaskim. Pisze epigramaty, wiersze i poematy. Autorka epigramatów, midraszy, wierszy, poematów, przekładów i parafraz utworów poetyckich jej korzeni, jak również m.in. Komentarzy do Starego i Nowego Testamentu dla Karmelu p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku. WYKSZTAŁCENIE: Magisterium na Katedrze Teologii Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Treści religijne opowieści chasydów wg. M. Bubera i D. Liftschitza (midrasz czytany przez Pisma Starego i Nowego Przymierza oraz poprzez przypowieść i literę Prawa, literę najmniejszą. Cadykowie, portrety ich święte i literackie: Elimelech z Leżajska, Izrael ben Eliezer Baal Szem Tow, Beszt, Abraham Kitower, Szneur Zalman…