MIROSŁAW GÓRECKI

„Ubogie złoto” – wiersz

 
Wiersz z tomiku „Słowa które milczą”