Gabriel Szumilas
„Jezus Chrystus w więzieniu”

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła; Lubliniec, grudzień 2019